Pod pojmem rozeta se setkáváme u dveřního kování. Označuje jednu ze dvou částí děleného kování, které je jakýmsi opakem kování štítového. Co je rozeta a co klika? Rozetou označujeme jak kliku, tak i část pro zámek. Je tím zkrátka myšleno jeden díl dveřního kování ze dnou. Když máme dva díly kování, máme rozetové kování. Pokud [...]