Pod pojmem rozeta se setkáváme u dveřního kování. Označuje jednu ze dvou částí děleného kování, které je jakýmsi opakem kování štítového.

Co je rozeta a co klika?

co je to rozeta?

co je to rozeta?

Rozetou označujeme jak kliku, tak i část pro zámek. Je tím zkrátka myšleno jeden díl dveřního kování ze dnou. Když máme dva díly kování, máme rozetové kování. Pokud máme jenom jeden díl, na kterém je jak klika, tak otvor pro klíč a jsou spojené štítem – jedná se o štítové kování.

Výhody rozetového kování

Zásadní výhodu rozetového kování poznáme zejména hned na začátku, při výběru kování. Při nákupu rozetového kování, na rozdíl od štítového, nemusíme totiž znát takzvanou rozteč. U štítového kování určuje rozteč vzdálenost mezi osou kliky a osou otáčení klíče. A protože rozety můžeme od sebe posunovat dle libost, jejich vzdálenost mezi klikou a zámkem na našich dveřích je nám jedno.